31. marca 2023

Efektívne proti chorobám obilnín a repky

V reakcii na pokračujúci trend rušenia ďalších fungicídnych účinných látok spoločnosť AGRO ALIANCE v roku 2023 prináša na trh dva nové prípravky obsahujúce osvedčené účinné látky, ktoré sú zatiaľ mimo „pásma zostupu“(prothiokonazol a boscalid). Ponúkame tak vhodných partnerov do kombinácií so staršími prípravkami z nášho portfólia obsahujúcimi azoxystrobin a tebukonazol. Pokračovať →

31. marca 2023

EVOLUTION – NOVÝ TYP GRAMINICÍDU

Všetci sme svedkami celosvetového smerovania na ekologizáciu pestovateľského prostredia a tento trend je v súčasnom období plne opodstatnený. Aplikovanie najnovších vedeckých poznatkov pestovania v rámci konvenčných technológií minimalizuje prítomnosť nežiaducich látok v potravinách a v prostredí. Pokračovať →

31. marca 2023

HALVETIC – NOVÁ GENERÁCIA GLYFOSÁTU

Európska zelená dohoda (European Green Deal) je ambiciózny program Európskej únie, ktorého cieľom je zelená transformácia Európskeho hospodárstva pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Neoddeliteľnou súčasťou zelenej dohody je aj stratégia „Z farmy na stôl“, ktorá okrem iného obsahuje aj úlohu znížiť používanie pesticídov a hnojív a predaj antimikrobiálnych látok na polovicu. Dosiahnutie tohto cieľa Európska komisia aktuálne stanovila do roku 2030. Pokračovať →